:: Činnosť

Ponúkam Vám súdne overené aj neoverené preklady z a do nemeckého jazyka, kvalitne, rýchlo a za rozumnú cenu.
Som absolventkou Univerzity Komenského v odbore nemecký jazyk, disponujem dvoma štátnymi skúškami z tohto jazyka a niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti prekladu.